نحوه ارسال درخواست همکاری با اصفهان کارت

 • مرحله اول

  ارسال نامه درخواست صدور کارت، همراه با فایل اکسل و فیش واریزی مطابق نمونه پیشنهادی به شماره ۰۹۱۰۱۱۴۱۶۶۳ در پیام رسان ایتا
 • مرحله دوم

  هماهنگی با واحد چاپ کارت ، به منظور دریافت نمونه کارتهای چاپ شده و اعلام زمان صدور کارت پرسنل ۰۳۱۳۲۱۲۰۱۹۹ داخلی ۳۰
 • مرحله سوم

  دریافت کارتهای چاپ شده توسط نماینده سازمان
 • مرحله چهارم

  در زمان شارژ، ارسال نامه درخواست شارژ، فایل اکسل و فیش مبلغ شارژ و کارمزد به شماره ۰۹۱۰۱۱۴۱۶۶۳ در پیام رسان ایتا
 • مرحله پنجم

  هماهنگی زمان شارژ کارتها و ... با واحد پشتیبانی آنلاین (۰۳۱۳۲۱۲۰۱۹۹ داخلی ۲۱)
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ۰۳۱۳۲۱۲۰۱۹۹ داخلی ۱۵ و یا داخلی ۳۳ تماس حاصل نمایید.