سامانه اعتباری

تعیین رمز اول کارت
پس از تحویل کارت به پرسنل، بهتر است در اولین ورود به سامانه سمپا، در قسمت تعیین رمز اول، رمز کارت خود جهت خرید را تغییر دهید.

سابقه تراکنش
به منظور مشاهده سابقه تراکنش های هر یک از بن ها در محدوده های زمانی متفاوت، وارد سامانه سمپا شوید و در منوی سابقه تراکنش، نوع بن و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.

محل‌های خرج
برای مشاهده لیست فروشگاههای طرف قرارداد :
۱- به سایت سمپا ، قسمت لیست پذیرندگان، مراجعه نمایید.
۲- در اپلیکیشن اصکیف ، وارد قسمت سامانه اعتباری شوید و در قسمت پذیرندگان، کلیه فروشگاههای طرف قرارداد با محل های خرج مختلف را مشاهده نمایید.

ثبت نام کارت خانواده:
اداره رفاه شهرداری اصفهان با همکاری اصفهان کارت و به منظور تسهیل در استفاده از بن ها و خدمات رفاهی، امکان صدور کارت خانواده را فراهم نموده است. کارت خانواده برای هرکدام از اعضای خانواده می تواند صادر شود و به درخواست صاحب حساب، امکان اختصاص هر یک از بن ها برای آن شخص امکان پذیر می باشد. به منظور درخواست کارت خانواده وارد سایت سمپا شده و از قسمت منوی اطلاعات بستگان، درخواست صدور کارت را ثبت نمایید.

بن های شارژ شده و مانده بن ها:
با توجه به سیاست های اداره رفاه شهرداری اصفهان، سازمانها ، شرکت ها و ... به منظور تخصیص بن های رفاهی به پرسنل زیر مجموعه خود، بن های مختلف با عناوین بن ارزاق، بن سفر، بن سلامت و ورزش، بن اعیاد و مناسبت ها، بن رستوران و ... دربازه های زمانی مختلف برای دارندگان اصفهان کارت شارژ می گردد. برای مشاهده بن های شارژ شده خود و مانده بن ها، می توانید:
۱- وارد سامانه سمپا، منوی مانده حساب شوید و بن های شارژ شده خود را مشاهده کنید.
۲- وارد اپلیکیشن اصکیف شوید و در قسمت سامانه اعتباری، وارد حساب ها گردید و انواع بن ها و موجودی آن رامشاهده نمایید.

شارژ حساب:
در صورتی که بخواهید کارت خود را شارژ نمایید، وارد سایت سمپا شده و در قسمت شارژ حساب، حساب عمومی خود را شارژ نمایید. با مبلغ شارژ شده می توانید از تمامی فروشگاههای طرف قرارداد، خرید نمایید.